Είδος οργανισμού Όνομα Όνομα (ντόπιο) Χώρα Ιστοθέση
Association for the Blind Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto Slovenia http://www.drustvo-slepih-nm.si/
Association for the Blind Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor Slovenia http://www.drustvo-mdssmb.si/
Other Center za socialno delo Maribor Slovenia http://csd-mb.si/
Other FIHO Slovenia http://www.fiho.si/
Other Andragoški center Republike Slovenije Slovenia http://www.acs.si/
Other Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Slovenia http://www.ir-rs.si/
Association for the Blind Views Spain Spain www.viewsinternational.eu/content/grupo-de-los-estudientes-ciegos-espanol
Association for the Blind APASCIDE - Spanish Association of Parents of Deafblind People APASCIDE - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE SORDOCIEGOS DE ESPAÑA Spain http://www.deafblind.com/europe.html#APASCIDE%20-%20Spanish%20Association%20of%20Parents%20of
Association for the Blind Spanish National Organisation of the Blind (ONCE) Organizacion Nacional de Ciegos de España Spain http://www.once.es/new/otras-webs/english
Association for the Blind The Swedish Association of the Visually Impaired Synskadades Riksförbund Sweden www.srf.nu/om-oss/in-english/
Association for the Blind The Swedish Association of Visually Impaired Youth Riksorganisationen Unga Synskadade Sweden www.ungasynskadade.se/
Association for the Blind Association of the Swedish Deafblind - FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda Sweden www.fsdb.org
Association for the Blind Swiss Association of the Blind and Visually Impaired Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband Switzerland http://www.sbv-fsa.ch
Association for the Blind SZBLIND Schweizer Zentralverband für das Blindenwesen Switzerland http://www.szb.ch
Association for the Blind Swiss Association of the Blind Schweizerischer Blindenbund Switzerland http://www.blind.ch
Association for the Blind CAB Schweizerische Caritasaktion der Blinden Switzerland http://www.cab-org.ch
Association for the Blind Retina Suisse Retina Suisse Switzerland http://www.retina.ch
Other Swiss Library for Blind and Visually Impaired SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte SBS Switzerland http://www.sbs.ch
Other Foundation Swiss School for Guide Dogs Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Switzerland http://www.blindenhundeschule.ch
Designer of O&M aids Accesstech Accesstech Switzerland http://www.accesstech.ch
Association for the Blind Turkish Blind Sport Federation Turkey http://www.gesf.org.tr/index.asp
Association for the Blind ALTINOKTA Association of the Blind Turkey http://www.altinokta.org.tr/rehber_brosur.php
Association for the Blind Uygar Federation of the Blind Turkey http://www.uged.org.tr/index.php
Association for the Blind Turkey Blind Sport Association Turkey http://www.gesf.org.tr/
Teachers of IVIs Six Dots Foundation For The Blind Altı Nokta Körler Vakfı Turkey http://6nokta.org.tr/eski/en-yonetim.html
Εμφανίζονται 176 to 200 of 211 καταχωρήσεις

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com

FaLang translation system by Faboba