Amaçlar

“Specification of symbols used on audio-tactile maps for individuals with blindness” (ATMAPS) „Görme Engelliler için kullanılan sesli ve dokunulabilir haritalarda kullanılabilecek sembollerin belirlenmesi“ isimli proje, Hayat Boyu Öğrenme Programı içinde Avrupa Birliği tarafından 2014-2016 yılları arasında finanse edilen bir projedir. Proje, temel sıkıntılara, zorluklara ve ihtiyaçlara dikkati çekmektedir. Halihazırda, audio-touch tabletlerin kapasiteleri ile doğrudan ilişkilendirilebilecek yeni araç ve gereçlerin geliştirilmesi olasılıkları geniş olsa da,sesli ve dokunulabilir (AT-Maps) ve sesli-dokunulabilir oryantasyon/mobilite (O&M) haritaları/yardımcı araçları üretimi yaygın değildir.Bununla beraber, bu tür harita ve araçlarda kullanılabilecek sembollerin belirlendiği ve sürdürüldüğü bir aaraştırmaya rastlanmamıştır. O halde bu durum, halihazırda konumsal bilgileri ifade etmek için kullanılan AT-sembollerinin (ki bunlar i)dokunulabilir, ii) sesli, iii) sesli ve dokunulabilir) kesinlikle bir dizi belirleyicileri takip etmediği anlamına gelir. Bir başka deyişle, araştırmalara dayalı, etki-garatilii ve belirlenmiş bir „audio-tactile dili“ bulunmamaktadır.

Bu problemleri çözmek ve yukarıda belirlenen ihtiyaçları karşılamak şu sebepler bir öncelik haline gelmiştir :

  1. Sesli-dokunulabilir haritalar (AT-Maps) yakın gelecekte konumsal bilgilerin sağlanması konusunda görme engelli bireylerin (IVI’s) eğitim/öğretim ve günlük yaşamlarının tamamına dahil edilecek öncü bir yaklaşım olması beklenmektedir.
  2. Oryantasyon ve Mobilite (O&M) yardımcı araçları görme engelli bireylerin günlük hayatı için gerekliliktir.
  3. Oryantasyon ve Mobilite (O&M) uzayda/mekanda görme engellilerin (IVI’s) bağımsız yaşamaları için bir önşarttır, ve
  4. Kullanılacak sembollerin belirlenmesi, etkili sesli-dokunulabilir haritalar (AT_Maps) üretimini, konumsal bilgilerin sunulmasında evrensel (kendine has bir kodlar sistemi) bir dil oluşturulup kullanılması suretiyle arttıracaktır.
FaLang translation system by Faboba