Ortak


Makendonya Üniversitesi

Makendonya Üniversitesi projenin lideridir ve ATMAPS projesini koordine eden kurumdur. Eğtitim ve Sosyal Politikalar Bölümü eğtim ve sosyal bilimlerin toplum için önem arzeden belli alanlarına hizmet etmek için kurulmuştur.

Bölüm İki alana ayrılan bir derece vermektedir:

  • Süreki Eğitim Alanı
  • Özel Gereksinimleri olan bireylerin eğitimi alanı

Diğer araştırma alanlarının yanında, Eğitim ve Sosyal Politikalar Bölümü görme engelliler alanı ile ilgili etkin araştırmalar yürütmektedir. Özellikle konumsal beceriler, bilişsel haritalar, dokunulabilir haritalar, yardımcı teknolojiler, görme engelliliğin psikososyal yönleri, görme engelli bireylerin yüksek öğretimde desteklenmesi, görme engellilerin sosyal desteği ve sosyal ağları, , uzaktan eğitim, farklı şekillerde öğrenme çevreleri, görme engelli yaşlıların eğitimi ce rehabilitasyonu ve görme engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonu konularında araştırmalar sürdürmektedir.

Bununlarla birlikte, Eğitim ve Sosyal Politikalar Bölümü sesli ve dokunulabilir materyal üretimi için hem dokunulabilir hem de brail kabartmalı grafikler üretebilen embosser-yazıcı; dokunmayı, işitmeyi ve ses-görme birleşimini kullanmayı öğretmek için kullanılabilen touch-pad cihazları;  güç geri bildirimli dokunma cihazları; ekran okuyucular; yazıyı sesli bilgiye dönüştüren cihazlar; OCR yazılımı; ve dokunulabilir haritalar üretmekte kullanılan özel ekipmanlara sahiptir.

URL: http://www.uom.gr/index.php?newlang=eng


Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü

Görme Engelliler Araştırma Merkezi (SZS), Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Bilgisayar Bilimi Fakültesi’nin bir birimidir. Merkez, görme engellilere yüksek eğitimleri boyunca destek sağlayan bir servis ve hizmet entitüsüdür. Görme Engelliler Araştırma Merkezi (SZS)’nin servisleri danışmanlık, rehberlik ve pedegojik/teknik alanlarda görme engellilere zaman içinde üç noktada desteği içermektedir: yüksek öğretime girişlerinde, eğitimleri süresince, ve iş piyasasına geçişlerinde. Amaç, görme engelli bireylerin hayatın her alanında kapsamlı kaynaştırılmasının sağlanmasıdır.

Görme Engelliler Araştırma Merkezi (SZS)’nin araştırma programları matematik çalışma alanları, görme engelliler için betimeyici diller, grafiklere erişim ve alternatif kullanıcı arayüzleri ile yardımcı teknolojiler geliştirimesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlara ilaveten, SZS uluslararası bir ağa dahil olmuş ve ulusal/uluslararası araştırma/geliştirme programlarında yer almaktadır. SZS, görme engelliler için öğretim teknolojilerinde profesörlüğü olan Prof. Rainer Stiefelhagen tarafından yönetilmektedir.

URL SZS: http://www.szs.kit.edu/english/index.php

URL KIT: http://www.kit.edu/english/index.php


GeoImaging Ltd (GI)

GeoImaging Ltd (GI) Şirketi Güney Kıbrısta önde geleni 2002’de kurulmuş küçük/ortaboy bir işletmedir. Şirket Jeobilişim alanında bilimsel ve profesyonel çözümler sunmaktadır. Ayrıca, araştırma ve geliştirme programlarında aktif olup, Avrupa Birliği ve ulusal bazda desteklenen projelerde danışmanlık hizmetleri vermektedir.

GeoImaging Ltd (GI) Şirketi’nin danışmanlık ve hizmetleri Jeobilişim alanine yönelik hazırlanmış olup, devlet sektörü ve özel sektöre proje uygulamada performanslarını arttırmaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. GeoImaging Ltd (GI) Şirketi’nin amacı proje süreçlerini sorumlu ve başarılı bir şekilde tamamlamada müşterilerine ve partnerlerine gerekli desteği sağlamaktır. Bu girişimin çıktıları en donanımlı konumsal/görüntü bilgi ve teknolojilerinin  edinimi, işletimi, analizi, temsili ve görselleştirilmesi arasında uzanmaktadır. GI’ın görev aldığı projelerin alanı informatik alanine daha geniş anlamda ilgilendirmektedir.. Örneğin fotografla haritacılık (fotogrammeteri), görüntüleme, 3D(üç boyutlu) modelleme, coğrafya bilgi sistemleri, öğretim teknolojileri/yazılımları geliştirme ve veritabanları, kartografi(haritacılık), uzaktan algılama, etüt etme, Jeodezi (yerölçüm) ve GPS (küresel konumlama sistemi).

Sürekli ilerme ve piyasa rekabetinin önemini anlayarak, GeoImaging bünyesinde bir araştırma-geliştirme departmanı kurmuştur. Geliştirilen araştırma konuları, öğretim teknolojileri ve jeobilişim çözümlerini geniş yoğun yaratıcı servis ve ürünlerin üretimini amaçlayan sanat ve bilim alanlarına katmayı hedeflemektedir. Kartografya ile ilgili en yeni teknolojik ve teorik gelişmeleri kullanarak ve sayılı projelerden kazandığı deneyimi kullanarak alanda hizmet vermeye devam etmektedir.

URL: www.geoimaging.com.cy


Atina Ulusal ve Kapodistrian Universites

Atina Ulusal ve Kapodistrian Universitesi, 32 bölüm, 2.100 akademik personel ve 62.000’den fazla öğrencisiyle Yunanistan’ın en eski (1837’de kurulmuştur) ve en büyük üniversitedir. Informatik ve Telekomünikasyon Bölümü ( Bu projeye bölümün Konuşma ve Erişilebilirlik Labaratuvarı katılım sağlamaktadır), 1989’da kurulmuş ve bünyesinde 42 akademik personel, 135’in üzerinde doktora öğrencisi, 180 araştırma görevlisi barındırmaktadır. Bir çok ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Informatik ve Telekomünikasyon Bölümü Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralama listesinde dünyanın en iyi 100 Bilgisayar Bilimi Üniversitesi arasına girmiştir (http://www.arwu.org/ ). Konuşma ve Erişilebilirlik Labaratuvarımızın araştırmaları, bilgisayar-insan etkileşiminin ana bir unsuru olarak bilgisayar erişilebilirliği ve  ses kullanıcıları arayüzleri ile ilgilidir ve şu alanlara vurgu yapmaktadır: erişilebilir bilgisayar kullanımı, sözlü diyalog insan-bilgisayar etkileşimi, kullanılabilirlik, Ses-ağı (voice-web), ses araçları, ses işletimi, konuşmanın analizi ve sentezi, bilgisayar ortamlı kişilerarası iletişim, bilgi sistemleri/servisleri ve engelliler/yaşlılar için yardımcı teknolojiler, belgelerin erişilebilirliği, müzik işlemleme; şan sesleri analizi, sanal müzik enstrümanları, ve Bizans şarkı okuma analizi ve sentezi, el-kol hareketine dayalı kullanıcı arayüzleri, ve öğrenmede/eğitimde bilgisayar erişilebilirliği.

URL: http://speech.di.uoa.gr/sppages/firsten.html


Mustafa Kemal Üniversitesi (MKU)

1992’de kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi (MKU), modern gelişmeleri takip ederek, everensel değerleri bölgesel ve milli değerlerle bağdaştırmak ve ülkemizin problemlerine çözümler üretmek için işe koyulmulmuştur.  25.000 öğrencisi ve 1500’ü aşkın çalışanıyla, MKÜ farklı disiplinlerde faaliyet gözteren büyük bir devlet üniversitesidir.14 fakülte, 6 dört yıllık meslekyüksekokulu, 18 iki yıllık meslekyüksekokulu, bir konservatuvar ve 17 araştırma merkezi ile, MKÜ toplumuna ve dünyaya eğitim, hizmet ve araştırma bağlamında katkıda bulunmakta kararlıdır. Bu proje de vizyonumuzu desteklemekte ve hizmet sağladığımız alnalar ile uyum içindedir. Üniversitemiz birçok görme engelli öğrenciye evsahipliği yapmaktadır ve bütün engelli bireylere açık kapı politikası uygulamaktadır. Özel Eğitim Öğretmeni yetiştiren ve topluma rehberlik eden, destek veren bir Özel Eğitim Bölümü’ne sahip olmakla birlikte, Üniversitemiz aynı zamanda özel gereksinimleri olan öğrencilerimize yükseköğrenimleri boyunca destek hizmetleri sağlayan Engelli birimimiz vardır. Eğitim Fakültesi ve Özel Eğitim Bölümü olarak engelli bireyleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde etkin bir katılımız vardır. Bölgedeki tek özel eğitim bölümü olarak, uzmanlık alanımız Zihin Engellilerin Eğitimi olmasına ragmen, tanınan bütün engel gruplarına yönelik hizmetler vermekteyiz.

URL: http://www.mku.edu.tr/


ABFA - Engelsiz Erişim Derneği

Engelsiz Erişim Derneği (AFBA)  maddi çıkar gütmeyen activist bir organizasyondur. Tmel hedefi engellilerin fırsat eşitliği, fiziksel erişim ve sosyal entegrasyonunun önündeki engelleri kaldırmaktır.

 Fiziksel erişilebilirliği arttırmak için, AFBA Türkiyede Engelli Erişim Platformu’nu kurmuş ve halka açık gösteriler, dökümanlar hazırlanması, danışmanlık gösterileri ve yerel yönetimlerle görüşmeler gibi bir dizi etkinlikler hazırlamıştır. Bu girişimlerin sonucu olarak İstanbuldaki otobuslere sesli uyarı sistemleri taktırılması sağlanmıştır.

 ABFA, metro ve yollarda kullanılan, görme engelliler için hissedilebilir kaldırım sistemleri konusunda çalıştaylara da katılmaktadır ve Türkiye Özürlüler Daire Başkanlığı ile de yakınen çalışmaktadır.

 ABFA ayrıca, Türkiyedeki en büyük teknoloji merkezi ve görme engelliler için e-kütüphane olan, 4500’ün üzerinde üyesi bulunan ve görme engelliler için dokunulabilir haritalar konusunda eğitimler veren Görme Engelliler için Yardımcı Teknolojiler ve Eğitim Labaratuvarı (GETEM) ile de işbirliği halindedir. GETEM ve ABFA’nin çabalarıyla Boğaziçi Üniversitesi için dokunulabilir kampüs haritaları hazırlanmıştır.

 Derneğin digger önemli etkinlikleri şöyledir:

  1. Görme engelliler için ilk sesli betimlemeli filmler ve işitme engelliler için işaret dilinin filmlerde kullanılması.
  2. Web erişilebilirliği için eğitim etkinlikleri
  3. Görme engelliler için internet üzerin bilgisayar kursları.
  4. Engelli hakları ile ilgili dökümanlar hazırlanması
  5. Engelsiz Bilişim Erişimi Platformunun oluşturulması

URL: http://www.engelsizerisim.com/


PAB: Panhellenic Görme Engelliler Derneği

Panhellenic Görme Engelliler Derneği (PAB) 1932 de kurulmuş ve 5.000 üyesiyle Yunanıstanın görme engelliler için kurulmuş ilk derneğidir.Ülke genelinde hizmet veren ve 9 bölgesel derneğin olşturduğu federasyon yapısına sahiptir. PAB 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilmekte ve Yunanistan’ın Engellilerin Ulusal Federasyonu’nun görme engellileri temsil eden bütün resmi organizasyonlardaki tek temsilcisidir.

PAB, görme engellilerin adil kaynaştırılması için basilica destektir. Selanikteki Görme Engelliler Derneği şu hizmetleri koordine etmektedir:  erişilebilir sesli kitaplar için ödünç alama kütüphanesi, oryantasyon & erişilebilirlik ve eğitim için günlük yaşam becerileri servisleri, görme engellilerin pskolojik desteğini hedefleyen sosyal hizmetler, ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir gönüllüler ağı oluşturmak. Bunlara ilaveten, PAB Uluslararası v eve Avrupa Projeleri birimini de yürütmektedir.

2006’dan beri PAB bir Kültür ve Eğitim merkezi işletmektedir. PAB binasında bir kayıt stüdyosu, bilgisayar labaratuvarı ve eğlence etkinlikleri için bir salonu vardır. Ayrıca, görebilen bireyler için Braille okuma ve tazma kılavuzları düzenlemektedir. Kültürel bağlamda, bir tiyatro grubu oluşturulmuştur ve dokunulabilir sergiler organize etmek için Ulusal Modern Sanatlar Müzesi ile işbirliği içinde bir girim başlatılmıştır.”Prospelasis” projesi kapsamında, PAB Selanik Bizans anıtlarını gösteren bir dokunulabilir harita yaratmıştır.

URL (English): http://www.pst.gr/central.aspx?sId=97I260I747I323I396223


FaLang translation system by Faboba