Στόχοι

Το έργο με τίτλο “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ” (ATMAPS) είναι ένα έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, 2014-2016. Το έργο προβάλει τις βασικές ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αφορούν στη δημιουργία απτικο-ακουστικών χαρτών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και βοηθημάτων που συνδέονται άμεσα με τις δυνατότητες των ταμπλετών αφής, είναι γεγονός ότι σπανίζουν οι απτικο-ακουστικοί χάρτες (AT-Maps) και τα απτικο-ακουστικά βοηθήματα/χάρτες προσανατολισμού και κινητικότητας.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν μελέτες οι οποίες σχεδιάστηκαν για να τεκμηριώσουν τις προδιαγραφές/ τυποποίηση των συμβόλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή απτικο-ακουστικών χαρτών.Αυτό σημαίνει αναπόφευκτα ότι τα απτικο-ακουστικά σύμβολα (τα οποία μπορούν να είναι i) απτικά, ii) ηχητικά και iii) απτικο-ακουστικά σύμβολα) που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αναπαράσταση της χωρικής πληροφορίας, σίγουρα δεν ακολουθούν μια σειρά από προδιαγραφές. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν απτικο-ακουστικά σύμβολα τα οποία προέρχονται και καθορίζονται μέσα από συγκεκριμένη έρευνα.

Η επίλυση αυτών των προβλημάτων η ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών αποτελεί προτεραιότητα, δεδομένου ότι:

  1. Οι απτικο-ακουστικοί χάρτες αποτελούν ένα νέο, πρωτοποριακό τρόπο παρουσίασης χωρικών πληροφοριών που αναμένεται σύντομα να ενσωματωθούν πλήρως στην εκπαίδευση/ κατάρτιση και την καθημερινή ζωή των ατόμων με πρόβλημα όρασης,
  2. Τα βοηθήματα προσανατολισμού και κινητικότητας είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή των ατόμων με οπτική αναπηρία,
  3. Ο προσανατολισμός και η κινητικότητα στο χώρο αποτελεί προϋπόθεση για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με πρόβλημα όρασης, και
  4. Ο προσδιορισμός των συμβόλων θα δώσει αφορμή για την παραγωγή αποτελεσματικών απτικο-ακουστικών χαρτών με τη διαμόρφωση και τη χρήση μιας κοινής γλώσσας στην αναπαράσταση των χωρικών πληροφοριών.
FaLang translation system by Faboba