ΕΤΑΙΡΟΙ


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (UOM) – Επικεφαλής Εταίρος

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (UOM) είναι ο επικεφαλής εταίρος και ο συντονιστής του έργου ATMAPS. Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε σε μια προσπάθεια να καλύψει συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης και των κοινωνικών επιστημών οι οποίες έχουν παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον στην κοινωνία.

 Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής διαθέτει 2 κατευθύνσεις σπουδών:

- Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης

- Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές ανάγκες

AΑνάμεσα σε άλλους τομείς έρευνας το Τμήμα είναι πολύ δραστήριο στην έρευνα που σχετίζεται με οπτική αναπηρία. Ειδικότερα διεξάγεται εκτεταμένη έρευνα που αφορά στις χωρικές δεξιότητες, γνωστικούς χάρτες, κατασκευή χαρτών αφής, υποστηρικτική τεχνολογία, ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά ατόμων με οπτική αναπηρία, την υποστήριξη των ατόμων με οπτική αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κοινωνική στήριξη και τα κοινωνικά δίκτυα, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την εκπαίδευση μέσω πολυαισθητηριακών περιβαλλόντων μάθησης, την εκπαίδευση και αποκατάσταση ατόμων τρίτης ηλικίας με πρόβλημα όρασης, καθώς και την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με οπτική αναπηρία.

Επιπλέον, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής διαθέτει ειδικό εξοπλισμό όπως ειδικούς εκτυπωτές που μπορούν να παράγουν απτικά γραφικά και Braille κείμενο, ταμπλέτες αφής, απτικές συσκευές ανάδρασης δύναμης, λογισμικά ανάγνωσης οθόνης και μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία, οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) κλπ. συσκευές για την παραγωγή χαρτών αφής και απτικών γραφικών.

URL (English): http://www.uom.gr/index.php?newlang=eng


Κέντρο Μελέτης για Άτομα με Οπτική Αναπηρία (SZS)

Το Κέντρο Μελέτης για Άτομα με Πρόβλημα Όρασης (SZS) αποτελεί μέρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης (Karlsruhe Institute of Technology - KIT). Πρόκειται για μια υπηρεσία και ινστιτούτο έρευνας που υποστηρίζει μαθητές με τύφλωση και μειωμένη όραση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο. Το Κέντρο Μελέτης προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης και ειδικής στήριξης σε παιδαγωγικά και τεχνικά αντικείμενα και τομείς για άτομα με προβλήματα όρασης, σε τρεις χρονικές στιγμές: κατά την είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και κατά τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Στόχος είναι η συνολική ένταξη μαθητών με πρόβλημα όρασης στην καθημερινή τους διαβίωση.

Τα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Μελέτης επικεντρώνονται σε περιβάλλοντα εργασίας στα μαθηματικά, την περιγραφή γλωσσών για τυφλούς, την πρόσβαση σε γραφικά και εναλλακτικές διεπαφές χρηστών, καθώς και την ανάπτυξη υποστηρικτικής τεχνολογίας. Επιπλέον, το Κέντρο Μελέτης εμπλέκεται σε ένα διεθνές δίκτυο και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Το Κέντρο Μελέτης διευθύνεται από τον Καθηγητή συστημάτων πληροφορικής για άτομα με πρόβλημα όρασης κύριο Rainer Stiefelhagen.

URL SZS (English): http://www.szs.kit.edu/english/index.php

URL KIT (English): http://www.kit.edu/english/index.php


GeoImaging Ltd (GI)

Η GeoImaging Ltd ( GI ) είναι μικρομεσαία επιχείρηση από τη Κύπρο και ιδρύθηκε το 2002 με έδρα τη Λευκωσία . Η εταιρεία προσφέρει επιστημονικές και επαγγελματικές λύσεις στο τομέα της Γεωπληροφορικής και δραστηριοποιείται επίσης στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D) στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι συμβουλευτικές και αναπτυξιακές υπηρεσίες της GeoImaging είναι προσαρμοσμένες στο τομέα της Γεωπληροφορικής και συνεπικουρεί οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικό τομέα να πετύχουν με τη βελτίωση της απόδοσής τους την υλοποίηση καινοτομικών έργων . Στόχος της εταιρίας είναι να υποστηρίξει τους πελάτες και τους συνεργάτες της στην υπεύθυνη και επιτυχή ολοκλήρωση των έργων .

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης αφορούν το πλήρες φάσμα της τεχνολογίας της γεωπληροφορικής και της εξαγωγής πληροφορίας από την εικόνα, την χωρική απόκτηση πληροφοριών, την επεξεργασία , την ανάλυση την αναπαράσταση και οπτικοποίηση αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες της φωτογραμμετρίας , των τεχνικών απεικόνισης 3D modelling , των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS , της Ανάπτυξης Λογισμικού & Βάσεων Δεδομένων, της Χαρτογραφία;, την Τηλεπισκόπηση , της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας και του GPS .

Κατανοώντας τη σημασία της συνεχούς προόδου και της ανταγωνιστικότητας της αγοράς , η GeoImaging έχει αναπτύξει το δικό της τμήμα R & D ενσωματώνοντας λύσεις γεωπληροφορικής σε ένα ευρύ χώρο των επιστημών στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή καινοτομικών υπηρεσιών και προϊόντων έντασης γνώσης

URL (English): www.geoimaging.com.cy


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (UOA)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το παλαιότερο (ιδρύθηκε το 1837) και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με 32 ακαδημαϊκά Τμήματα, 2.100 καθηγητές και περισσότερους από 62.000 φοιτητές. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (το οποίο συμμετέχει στο έργο αυτό με το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας), ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνει 42 καθηγητές, περισσότερους από 135 υποψήφιους διδάκτορες και 180 ερευνητές. Έχει ενεργό συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό εθνικών και διεθνών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κατατάσσεται από το Academic Ranking of World Universities (http://www.arwu.org ) μεταξύ των 100 καλύτερων τμημάτων πληροφορικής στον κόσμο.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας εστιάζονται στην περιοχή των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη (Voice User Interfaces) και της Προσβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (Computer Accessibility), σαν μέρος του γενικότερου τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), ειδικότερα δε σε: Τεχνολογίες Πρόσβασης, Συστήματα Ομιλίας για Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής, Ευχρηστία, VoiceWeb, Voice Agents, Επεξεργασία Φωνής: Ανάλυση και Σύνθεση Ομιλίας, Συστήματα και Βοηθήματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας, Πληροφοριακά Συστήματα/Υπηρεσίες και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και Ηλικιωμένους, Προσβασιμότητα κειμένων & εγγράφων, Μουσική Πληροφορική: Ανάλυση Τραγουδιστικής Φωνής, Εικονικά Μουσικά Όργανα, Σύνθεση και Ανάλυση Βυζαντινής Ψαλμωδίας, Διεπαφές Χρήστη Βασισμένες στις Χειρονομίες και Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα στη Μάθηση και στην Εκπαίδευση.

URL (English): http://speech.di.uoa.gr/sppages/firstgr.html


Πανεπιστήμιο Μουσταφά Κεμάλ (MKU)

Το Πανεπιστήμιο Μουσταφά Κεμάλ (MKU) ιδρύθηκε το 1992 και ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις αναλαμβάνει να αντιστοιχίσει οικουμενικές αξίες με τις περιφερειακές και εθνικές αξίες και να βρει λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Το Πανεπιστήμιο είναι ένα μεγάλο δημόσιο πανεπιστήμιο με περίπου 25.000 φοιτητές και 1.500 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Με 14 σχολές, 6 τετραετείς σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, 18 διετείς σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, μία ακαδημία και 17 ερευνητικά κέντρα, το Πανεπιστήμιο είναι αποφασισμένο να υπηρετεί την κοινωνία και τον κόσμο, με σημαντική συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών και την έρευνα.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Μουσταφά Κεμάλ στο συγκεκριμένο έργο υποστηρίζει το όραμά του και συμπληρώνει τους τομείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες. Το Πανεπιστήμιο φιλοξενεί πολλούς φοιτητές με πρόβλημα όρασης και υιοθετεί μία πολιτική "ανοικτών θυρών για όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκτός από τη στέγαση ενός Τμήματος Ειδικής Αγωγής το οποίο παρέχει εκπαίδευση σε δασκάλους ειδικής αγωγής και συμβουλευτική/ υποστήριξη του κοινού, το Πανεπιστήμιο Μουσταφά Κεμάλ διαθέτει επίσης μια μονάδα υποστήριξης αναπηρίας η οποία παρέχει υπηρεσίες και βοηθά τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τους. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ειδικής Αγωγής, έχει εμπλακεί ενεργά σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθώς το Τμήμα Ειδικής Αγωγής είναι το μόνο τμήμα πρόνοιας, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εξειδικεύεται στις γνωστικές αναπηρίες, παρέχει επίσης υπηρεσίες που σχετίζονται με όλες τις άλλες αναγνωρισμένες κατηγορίες αναπηρίας.

URL (English): http://www.mku.edu.tr


Σύλλογος για την πρόσβαση χωρίς εμπόδια (ABFA)

Ο Σύλλογος για την Πρόσβαση Χωρίς Εμπόδια (Association of Barrier Free Access – ABFA ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ακτιβιστική δράση. Ο κύριος σκοπός του είναι να αρθούν τα εμπόδια που εμποδίζουν την ισότητα των ευκαιριών και τη φυσική πρόσβαση και κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Προκειμένου να αυξηθεί η φυσική προσβασιμότητα, o Σύλλογος έχει καθιερώσει μια πλατφόρμα πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Τουρκία και έχει υλοποιήσει μια σειρά από δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων διαδηλώσεων, την προετοιμασία τεκμηρίωσης, δραστηριότητες συμβουλευτικής και συνεντεύξεις με τους τοπικούς δήμους. Ως αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί η προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη, όπως τα συστήματα ήχου στα λεωφορεία που ενημερώνουν για τις στάσεις των λεωφορείων.

Επίσης, ο Σύλλογος έχει παραστεί στα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν και σχετίζονται με την καθιέρωση προτύπων των συστημάτων αφής για δρόμους πεζών για άτομα με οπτική αναπηρία, σε δρόμους και σταθμούς του μετρό και συνεργάζεται στενά με την Τουρκική διοίκηση για την αναπηρία κατά τον καθορισμό των προτύπων.

Ο Σύλλογος για την Πρόσβαση Χωρίς Εμπόδια έχει επίσης στενή σχέση με τo Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης για Άτομα με Οπτική Αναπηρία (GETEM) το οποίο είναι το μεγαλύτερο κέντρο τεχνολογίας και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για τυφλούς χρήστες, για χάρτες αφής και κατάρτιση τυφλών σε απτικούς χάρτες, με 4.500 τυφλά μέλη περίπου. Ο Σύλλογος ως δραστηριότητα στο Εργαστήριο GETEM βοήθησε στην προετοιμασία των απτικών χαρτών της πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου.

Άλλες κύριες δραστηριότητες του Συλλόγου για την Πρόσβαση Χωρίς Εμπόδια είναι μεταξύ άλλων:

 • Οι πρώτες ταινίες με ηχητική περιγραφή για τυφλούς και περιγραφή στη νοηματική γλώσσα για τους κωφούς στην Τουρκία.
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης και εκπαίδευσης για την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους τυφλούς ανθρώπους μέσω διαδικτύου.
 • Δημιουργία πολλών εγγράφων σχετικά με τα δικαιώματα των μαθητών με ειδικές ανάγκες.
 • Δημιουργία πλατφόρμας συστημάτων πληροφορικής χωρίς εμπόδια.
 • URL (English): http://www.engelsizerisim.com/


  Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών (PAB)

  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (ΠΣΤ) ιδρύθηκε το 1932 και είναι το πρώτο σωματείο για άτομα με πρόβλημα όρασης στην Ελλάδα έχοντας 5.000 μέλη περίπου. Είναι ένα πανελλαδικής εμβέλειας κοινωνικο-συνδικαλιστικό πρωτοβάθμιο σωματείο ομοσπονδιακού τύπου με 9 περιφερειακές ενώσεις. Ο ΠΣΤ διοικείται από εννεαμελές συμβούλιο και είναι ο αποκλειστικός εκπρόσωπος των Ελλήνων τυφλών στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, (ΕΣΑμΕΑ) και σε όλες τις διεθνείς επίσημες οργανώσεις των τυφλών.

  Ο ΠΣΤ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υποστήριξης των μελών του με στόχο την ισότιμη κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία όρασης. Στα γραφεία του ΠΣΤ στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν υπηρεσίες: δανειστικής βιβλιοθήκης ομιλούντων βιβλίων, , υπηρεσία κινητικότητας και προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης για την εκπαίδευση, καθώς και κοινωνική υπηρεσία με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων με αναπηρία όρασης και την δημιουργία δικτύου εθελοντών για την κάλυψη των αναγκών των μελών του. Ο ΠΣΤ διαθέτει επίσης τμήμα υποστήριξης συμμετοχής του σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

  Από το 2006 λειτουργεί πολιτιστικό και μορφωτικό κέντρο. Ο ΠΣΤ διαθέτει στούντιο για ηχογραφήσεις, εργαστήριο πληροφορικής καθώς και εντευκτήριο για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται προγράμματα εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης Braille για βλέποντες. Στον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων έχει συσταθεί θεατρική ομάδα. Επιπλέον στοχεύοντας στη δημιουργία εκθέσεων αφής υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η αναπαράσταση πινάκων ζωγραφικής και χαρακτικής σε απτική μορφή.

  Στα πλαίσια του προγράμματος «Prospelasis» ο ΠΣΤ είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει με στόχο τη δημιουργία απτικών προπλασμάτων για βυζαντινά μνημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

  URL (English): http://www.pst.gr/central.aspx?sId=97I260I747I646I396252


  FaLang translation system by Faboba