Εδώ θα βρείτε τις δημοσιεύσεις καθώς και υλικό για το έργο ATMAPS, όπως φυλλάδιa και ενημερωτικά δελτία. Πρόσβαση στα δημόσια παραδοτέα έχετε από την ιστοσελίδα τους.

Φυλλάδιο

Ενημερωτικό δελτίο

Λογότυπο

Video

Publications

  • "Papadopoulos et. al. (2016). User Requirements Regarding Information Included in Audio-Tactile Maps for Individuals with Blindness. In Proceedings of 15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP 2016) Part II. (pp 168-175). Springer International Publishing. Cham."
  • "Papadopoulos et. al. (2016). Specification of Symbols Used in Audio-Tactile Maps for Individuals with Blindness. In Proceedings of 15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP 2016) Part II. (pp 160-167). Springer International Publishing. Cham."
  • "Kouroupetroglou et. al. (2016). Tactile Identification of Embossed Raised Lines and Raised Squares with Variable Dot Elevation by Persons Who Are Blind. In Proceedings of 15th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP 2016) Part II. (pp 77-84). Springer International Publishing. Cham."
FaLang translation system by Faboba