Καθορισμός συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε Απτικο-Ακουστικούς (ΑΑ) χάρτες για Άτομα με τύφλωση (ATMAPS)

Το έργο ATMAPS θα εξετάσει, ποιες πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους απτικο-ακουστικούς χάρτες σε απτική μορφή, ποιες σε ακουστική μορφή και ποιες σε απτικο-ακουστική μορφή. Οι προδιαγραφές των απτικο-ακουστικών συμβόλων θα εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα απτικο-ακουστικών χαρτών που χρησιμοποιούνται συχνά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με πρόβλημα όρασης.

 Επίσης το έργο θα επικεντρωθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευτών των ατόμων με πρόβλημα όρασης, εκπαιδευτών προσανατολισμού και κινητικότητας, ειδικών αποκατάστασης και σχεδιαστών βοηθημάτων προσανατολισμού και κινητικότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να κατασκευάσουν απτικο-ακουστικούς χάρτες. Επιπλέον, ανάμεσα στους κύριους στόχους του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης στη χρήση απτικο-ακουστικών χαρτών.

FaLang translation system by Faboba